Het bestuur bestaat uit:


Bonnie Zuidema (voorzitter)

Bob Visser (secretaris)

Jaap Abbring (penningmeester)