WELKOM OP DE WEBSITE VAN HET JACO SCHIPPERSKOOR.


Wij hopen dat u via deze site een indruk krijgt van ons koor.

Misschien besluit u om eens vrijblijvend een repetitie te bezoeken, lid te worden of ons koor uit te nodigen voor een optreden. Het Jaco Schipperskoor bestaat momenteel uit 26 zangers en zingt onder begeleiding van twee accordeonisten nl. Harma Haaima-Weber (koorleidster) en Fokko Bakker.


Het koor is onderverdeeld in 3 stemsoorten (laag, midden, hoog) en heeft ook een aantal solisten.
De koorleden komen uit diverse plaatsen in het Hogeland.