Historie

Het Jaco Schipperskoor is opgericht op 29 januari 1992,n.a.v. een lezing in december 1991 te Warffum over het eiland Rottumeroog, georganiseerd door het Fonds Jaco. Op deze avond waren kinderen aanwezig van de laatste voogd (Jan Toxopeus tot 1965) van het eiland Rottumeroog. Deze kinderen (Hendrik en Wiepke), vertelden over "hun" eiland.
Op initiatief van Harry Vrieling, toenmalig hoofd van de openbare basisschool, werden door enkele mannen uit Warffum wat zeemansliedjes gezongen om deze avond op te vrolijken.
Het optreden tijdens die avond was zo succesvol, dat besloten werd vaker met elkaar te gaan zingen. Dit resulteerde in de oprichting van het Jaco Schipperskoor.

Het "Fonds Jaco" is ontstaan bij het overlijden van de vroegere Rijksveearts Kornelis Jacobus Lameris in 1916, toen deze een legaat naliet ter stimulering van de ontwikkeling van de "volksklassen" in de gemeente Warffum.
Lameris was 50 jaar veearts in Warffum e.o. (1862-1912).
De naam Jaco Schipperskoor is een afgeleide van de naam "Fonds Jaco", een naam die Lameris zelf aan het fonds had gegeven.

De eerste leden.